Τίτλος Εργαστηρίου

Διαπροσωπικές σχέσεις κατά την ακαδημαϊκή ζωή: Εγώ και οι άλλοι

Σκοπός

Σκοπός του συγκεκριμένου βιωματικού εργαστηρίου είναι η ανάδειξη της σημασίας των διαπροσωπικών σχέσεων, η καλλιέργεια και η διαχείριση αυτών κατά τη διάρκεια της φοιτητικής ζωής. Πολλές μελέτες έχουν αναδείξει τον σημαντικό ρόλο που παίζουν οι διαπροσωπικές σχέσεις στη διαμόρφωση της προσωπικότητας, στην ψυχική υγεία και την προσωπική ανάπτυξη του ανθρώπου. Οι άνθρωποι έχουμε έμφυτη την ανάγκη να δημιουργούμε σχέσεις με τους άλλους ώστε να καλύψουμε κάποιες από τις βασικές μας ανάγκες.

Πώς όμως δημιουργούμε ειλικρινείς διαπροσωπικές σχέσεις, πόσο εύκολο είναι να αναδεικνύουμε τον αληθινό μας εαυτό και να αποδεχόμαστε τους άλλους άνευ όρων; Μπορούμε να διαχειριστούμε τις συγκρούσεις; Μπορούμε να επιτύχουμε μια σταθερή φιλία; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που θα προσπαθήσουν οι φοιτητές/τριες να απαντήσουν μέσα από τη συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο βιωματικό εργαστήριο ομαδικής συμβουλευτικής.

Οφέλη συμμετοχής

  • Ανάπτυξη και καλλιέργεια επικοινωνίας
  • Ανάπτυξη και καλλιέργεια συνεργασίας
  • Αποσαφήνιση εννοιών (διαπροσωπικές σχέσεις- αυτοεικόνα κτλ)
  • Ανάπτυξη και καλλιέργεια αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης διαπροσωπικών σχέσεων
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης συγκρούσεων
  • Ανάπτυξη και καλλιέργεια προσωπικών ορίων

Συμμετέχοντες

Αριθμός: έως 10
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι προπτυχιακοί/ες φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Πατρών. Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει μέσω κλήρωσης.

Διάρκεια ομαδικής συμβουλευτικής

Η διάρκεια του συγκεκριμένου βιωματικού εργαστηρίου είναι 8 συναντήσεις των 45 λεπτών.

Ημέρες Διεξαγωγής

Το εργαστήριο θα διεξάγεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12.00 με 13.00
Έναρξη: 16/5/2024
Λήξη: 7/6/2024

Χώρος Διεξαγωγής ομαδικής συμβουλευτικής

Αίθουσα ΚΕΔΙΜΑ – Κτίριο της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών, απέναντι από τις εγκαταστάσεις της βιβλιοθήκης.
Για οδηγίες σχετικά με το χώρο διεξαγωγής ακουλουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: Οδηγίες πρόσβασης σην Αίθουσα ΚΕΔΙΜΑ

Συντονισμός- Εποπτεία Ομάδας

Ο συντονισμός της Ομάδας θα γίνει από την κοινωνική λειτουργό του Κέντρου, κα Μαρκοπούλου Αθανασία υπό την επιστημονική εποπτεία της ψυχολόγου του Κέντρου κας Κόλλιας Ευτυχίας.

Διαδικασία Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή από Πέμπτη 9/5 έως και Τρίτη 14/5 συμπληρώνοντας την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την οποία θα επιλεχθούν κατόπιν κλήρωσης δέκα (10) συμμετέχοντες. Οι κληρωθέντες θα ενημερωθούν μέσω email και τηλεφωνικά από το Κέντρο.

Η διαδικασία για εκδήλωση ενδιαφέροντος και επιλογή των συμμετεχόντων έχει ολοκληρωθεί. Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον.

* Η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι δωρεάν.
** Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης στο 2610.969696

Πρόγραμμα συναντήσεων

Ημερομηνία Τίτλος Περιεχόμενο
Πέμπτη 16/5 Γνωριμία της Ομάδας Παρουσίαση Εαυτού
Γνωριμία με την ομάδα- Συμβόλαιο ομάδας
Τρίτη 21/5 Διαπροσωπικές σχέσεις- Αποσαφήνιση εννοιών Τι ορίζεται ως διαπροσωπική σχέση
Στάδια ανάπτυξης Διαπροσωπικών Σχέσεων
Διαπροσωπικές σχέσεις: Πόση σημασία έχουν τα πρώτα λεπτά;
Πέμπτη 23/5 Μορφές Διαπροσωπικών σχέσεων και η σημασία τους Η σημασία των διαπροσωπικών σχέσεων
Η σημασία για ανάπτυξη αληθινών και σταθερών διαπροσωπικών σχέσεων
Τρίτη 28/5 Αυτοαντίληψη- Αυτοεικόνα- Αυτογνωσία Διαπροσωπικές σχέσεις και η εικόνα που εκπέμπουμε.
Παράγοντες διαμόρφωσης αυτοαντίληψης
Η έννοια της αυτοαντίληψης, της αυτοεικόνας και της αυτογνωσίας
Διαφορά «πραγματικού» και «ιδανικού» εαυτού
Το παράθυρο Johari
Πέμπτη 30/5 Η σημασία της αυτοπεποίθησης Η έννοια και η σημασία της αυτοπεποίθησης
Τεχνικές ανάπτυξης αυτοπεποίθησης
Τρίτη 4/6 Η έννοια των ορίων στις διαπροσωπικές σχέσεις Η σημασία των ορίων στις διαπροσωπικές σχέσεις
Λόγοι που δεν εφαρμόζουμε τα όρια στις διαπροσωπικές σχέσεις
Τεχνικές ανάπτυξης ορίων
Πέμπτη 6/6 Διαχείριση συγκρούσεων Δυσκολίες επικοινωνίες
Λόγοι που μπορεί να συμβάλλουν στη δημιουργία σύγκρουσης
Τεχνικές διαχείρισης συγκρούσεων
Τρίτη 11/6 Κλείσιμο ομάδας Κλείσιμο ομάδας
Ανατροφοδότηση
Υιοθέτηση καλών πρακτικών